Hitta buggar

Det här är bilder från code.org. I alla bilder finns det fel som gör att koden inte fungerar. Kan du hitta buggarna i alla program?

  1. Vi börjar med en lätt. Vad är det som är fel här?

2 Varför kommer inte det här programmet att fungera?

Varför fungerar inte min loop?

4. Moana, här saknas det några rader och looparna är inte helt rätt. Hur ska programmet se ut för att fungera?

5. Minecraft Varför lyckas inte Alex klippa fåret. Hitta två fel.

6. Variabler är något man ofta använder i programmering. Här har en uträkning blivit fel. Vad ska det stå istället för 0? Du kan ta hjälp av de andra talen för att räkna ut hur det fungerar.

7. Code combat, här är koden skriven i programspråket Python. Hur ska programmet se ut för att klara uppgiften?