8

Villkor är en av de mest grundläggande funktionerna att lära sig när man programmerar.

Dagens uppdrag blir att hitta minst 20 villkor i omgivningen. Gärna digitala sådana!

Karin