7

Upprepningar, slingor eller loopar. Kärt barn har många namn. Det är fantastiskt bra att loopar finns!

Dagens uppdrag: att hitta loopar i vardagen.