6

Att skriva kod i rätt sekvens är helt avgörande för att få program att fungera som det ska.

Dagens uppdrag är att skriva instruktioner i FEL ordning.