2

Input/Output

I dagens avsnitt pratar jag om olika delar som behövs för att få datorn att fungera. Johan får i uppgift att montera ihop en dator, likt deltagarna i Programmera mera 2.0. Klarar han det?

Dagens uppdrag: Hitta olika typer av input och output.