16

Uppdrag: skapa en egen robot, antingen rita och skissa upp en fantasirobot, eller skapa en egen med hjälp av till exempel en microbit.

Exempel på robot gjord med microbit.