15

Uppdrag: skapa ett eget livedataspel. Det kan se ut så här till exempel: